Kepada Siapa IHPS Diserahkan?

by Admin 4

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) adalah dokumen atau laporan yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester. Laporan ini juga memuat mengenai pemantauan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Lantas kepada siapa sajakah BPK wajib menyerahkan IHPS? Silakan simak infografik berikut.

You may also like